Το έργο ECHO θα παράγει δύο κύριες πηγές που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, δασκάλους και εργαζόμενους στη νεολαία: 1. Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς: εθελοντισμός για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και για τη νέα κουλτούρα της κατανάλωσης και των αποβλήτων 2. Επιχειρηματικό πρόγραμμα σπουδών: οι δυνατότητες της Περιβαλλοντικής Αειφορίας, πρότυπα ρόλων, βέλτιστες πρακτικές, πράσινες θέσεις εργασίας. Οι πόροι αυτοί ανταποκρίνονται στην ανάγκη να εξοπλιστούν οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στη νεολαία με εργαλεία για την ενίσχυση των γνώσεών τους στην EE, παρέχοντας μοντέλα και ασκήσεις χρήσιμες για την αντιμετώπιση της Περιβαλλοντικής Αειφορίας με καινοτόμο τρόπο σε επαφή με τους μαθητές, είτε πρόκειται για νέους, είτε για ενήλικες, είτε για ηλικιωμένους. Αναλυτικότερα: Οι σελίδες του βιβλίου “Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη” περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 1: Η εργαλειοθήκη θα αποτελείται από πολυάριθμες ενότητες σχετικά με την Περιβαλλοντική Αειφορία, θεωρούμενη ως μια καθημερινή προοπτική και στάση, που πρέπει να μεταδοθεί στους εκπαιδευόμενους, στις νέες γενιές. Θα ασχολείται με θέματα όπως τα απόβλητα και τα απορρίμματα (από πρόβλημα σε πόρο), η μείωση του οικολογικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, οι διάφορες μορφές ανακύκλωσης, η αλληλέγγυα διατροφή, η οικολογική δημιουργικότητα. Το Πρόγραμμα Σπουδών, για εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς, θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ταυτόχρονα ρεαλιστική επισκόπηση των “πράσινων θέσεων εργασίας”, ειδικά στον τομέα της γεωργίας και της βιώσιμης βιοπαραγωγής. Θα εμπλουτιστεί με την παρουσίαση προτύπων και θα ασχοληθεί επίσης με τις δυνατότητες απασχόλησης που προσφέρουν ειδικά οι τομείς της Προστασίας των Οικοσυστημάτων: ένα πλαίσιο για την “πράσινη οικονομία”, το οποίο θα καθοδηγήσει τους νέους ενήλικες προς καλές και χρήσιμες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.