Fondazione Pietro Barbaro

Το Fondazione Pietro Barbaro ιδρύθηκε το 2009 με απόφαση των Alfredo και Gianni Barbaro, μελών μιας ιστορικής οικογένειας της Σικελίας που δραστηριοποιείται στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών για περισσότερα από διακόσια χρόνια. Το Ίδρυμα έχει ερμηνεύσει και διαδραματίζει ενεργό και συμμετοχικό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη, ευνοώντας την ευρύτερη και πιο ενεργή συμμετοχή των ατόμων και της κοινότητας στη διαμόρφωση και υλοποίηση ιδεών (με τη μορφή παρεμβάσεων, δράσεων, έργων) και την προώθηση της κοινής ευημερίας στη λεκάνη της Μεσογείου. Το Ίδρυμα προωθεί επίσης την αύξηση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, καθώς και τη διάδοση πρωτοβουλιών πολιτιστικής πρόνοιας. Πραγματοποιεί εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά μαθήματα εμπνευσμένα από τη χρήση καινοτόμων διδακτικών μεθοδολογιών που ενισχύουν την ενεργητική και συνεργατική μάθηση, με ιδιαίτερη προσοχή επίσης στην προσωπική ευημερία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Το Ίδρυμα είναι επίσης ένα κοινωνικό εργαστήριο που νοιάζεται για το κοινό, μέσω της ταυτότητας και της πολιτιστικής πολιτικής του χωρίς αποκλεισμούς, εμπλέκοντας επίσης ερευνητικούς φορείς, ενώσεις, πολιτιστικές επιχειρήσεις και πολίτες για την αύξηση της συμμετοχικότητας και της δεξαμενής συνεργασιών, προχωρώντας από τη φάση της χρήσης σε μια φάση ανάπτυξης και διαμοιρασμού. Το Ίδρυμα έχει αρκετές πρωτοβουλίες για την προώθηση και την προστασία του περιβάλλοντος και της θάλασσας, μια ερευνητική δραστηριότητα για την οικογενειακή ιστορία κατά μήκος 300 ετών ιστορίας των θαλασσών που συγχωνεύονται σε ένα βιβλίο και άλλες συνεργασίες με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και Υπερεπιτροπές της θάλασσας.

Idrisi Cultura e Sviluppo

Η IDRISI Cultura e Sviluppo είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που ενσωματώνει όλα τα στοιχεία κοινωνικής και πολιτιστικής αξίας, ικανή να αναπτύσσει εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, αλλά και οικονομικές πρωτοβουλίες, ικανές να θέσουν την οικονομία, τον πολιτισμό και την κοινωνία στο ίδιο επίπεδο. Ένας από τους σκοπούς της Idrisi Cultura e Sviluppo είναι η ανάπτυξη λύσεων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση φαινομένων μισαλλοδοξίας, περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, εστιάζοντας την προσοχή σε διάφορες ευάλωτες κατηγορίες και διεξάγοντας μια συνεχή δραστηριότητα ευαισθητοποίησης προς τους τοπικούς δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς. Η ένωση αναπτύσσει υπηρεσίες με στόχο την εξάλειψη των αιτιών που εμποδίζουν την ένταξη των ευάλωτων κατηγοριών (π.χ. νέοι, NEETs, γυναίκες, κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+) στον κοινωνικοοικονομικό ιστό και τη δημοκρατική συμμετοχή, υποστηρίζοντας πρώτα απ’ όλα τον εκπαιδευτικό τομέα μέσω σχεδιασμού και εκστρατειών ευαισθητοποίησης, καθώς και μέσω δημιουργικών μοντέλων και πρακτικών, ιδίως της φωτογραφίας και των παραστατικών τεχνών.

Carraro Lab

Η Carraro LAB, που ιδρύθηκε το 1995 ως Studio Carraro, αξιοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία και τις αναφορές των ιδρυτών της, Gualtiero και Roberto Carraro, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό τομέα από τη δεκαετία του 1980, με διεθνή βραβεία και αναγνωρίσεις: από την Μπιενάλε της Βενετίας μέχρι το Ευρωπαϊκό Βραβείο της Έκθεσης Βιβλίου της Φρανκφούρτης, από τα βραβεία Moebius μέχρι την εικονική πλατφόρμα της Expo 2015. Με την πάροδο των ετών, ο Gualtiero και ο Roberto Carraro έχουν επίσης δραστηριοποιηθεί μέσω άλλων θυγατρικών και επενδυτικών εταιρειών (Telecom Design / Applix), των οποίων η Carraro Lab υπήρξε προμηθευτής. Το περιεχόμενο και οι εφαρμογές της Carraro LAB κυμαίνονται σε διαφορετικούς θεματικούς τομείς, από μεγάλες εκθέσεις (Μπιενάλε της Βενετίας, Leonardo στο Palazzo Reale) έως μεγάλες εκδηλώσεις (Expo 2015, Rio 2016, Fiera Milano), από immersive marketing (Open Fiber, Bridgestone , Mercedes), εγκυκλοπαίδειες πολυμέσων (η Omnia Deagostini ήταν η πρώτη στην Ευρώπη σε πωλήσεις αντιτύπων), εταιρική ψηφιακή ταυτότητα (μορφή για τους Κίτρινους Σελίδες), τέχνη και πολιτισμό (μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι), καινοτόμο τηλεόραση (ενσωμάτωση βίντεο για την εφαρμογή TIM, Game of Thrones για το Sky), μέχρι τον τουρισμό (portal Italia. it, εικονικές εφαρμογές για κράτη και περιφέρειες). Μετά το 2000, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας έγιναν τα πολυμέσα και ο καθηλωτικός ιστός, με την ανάπτυξη βίντεο και εικονικών πυλών και την παραγωγή έργων σε DVD. Μεταξύ των τελευταίων δημιουργιών στο διαδίκτυο, το Bit Channel web TV, οι εικονικές περιηγήσεις και η μηχανή αναζήτησης της νέας πύλης Italia.it.

SEAL CYPRUS

Με συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, το SEAL CYPRUS παρακινεί και υποστηρίζει νέους και ενήλικες μαθητές να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις αξίες που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Ξεκινώντας από τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, ο οργανισμός προσφέρει λύσεις “μικτής” μάθησης. Στην πραγματικότητα, η ομάδα του SEAL χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, διαδραστικών και καινοτόμων μεθόδων για να παρέχει συμπεριληπτικές, υπαίθριες, πρόσωπο με πρόσωπο και απομακρυσμένες, μη τυπικές μαθησιακές διαδρομές που μπορούν να δαπανηθούν στο χώρο εργασίας. Η SEAL CYPRUS αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθήματα κατάρτισης για την υποστήριξη εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, εργαζομένων στη νεολαία, έχοντας επίσης αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα των στρατηγικών συμπράξεων Erasmus+. Οι ερευνητές τηρούν και εφαρμόζουν υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα για τη συλλογή και ανάλυση γνώσεων σχετικά με τα ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Το SEAL CYPRUS ασχολείται επί του παρόντος με τον πειραματισμό με την ηλεκτρονική εκπαίδευση, τη μικτή μάθηση και την ψηφιακή εργασία με τη νεολαία.

Association WalkTogether

Το WalkTogether δημιουργήθηκε το 2013 με την προϋπόθεση να γίνει ένα κέντρο μάθησης για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, νέους, ενήλικες, ηλικιωμένους. Ο γενικός σκοπός του WalkTogether είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας μη τυπική εκπαίδευση σε ενήλικες και νέους, καλύπτοντας τους τρεις βασικούς τομείς της μη τυπικής εκπαίδευσης: κοινωνικοπολιτιστική εκπαίδευση, εκπαίδευση προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματική κατάρτιση. Ο οργανισμός ιδρύθηκε από μια ομάδα ακτιβιστών και εκπαιδευτών που επιθυμούν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας υπεύθυνης και συνειδητοποιημένης κοινωνίας στη Βουλγαρία. Πρωταρχικός σκοπός του WalkTogether είναι η συμμετοχή του ευρύτερου πληθυσμού σε μαθήματα εκπαίδευσης του πολίτη σε πλήρη συμφωνία με την ευρωπαϊκή κουλτούρα και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Αναλυτικότερα, το WalkTogether επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους: να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών και την ενεργό συμμετοχή των νέων σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, προσανατολισμένες επίσης προς την Περιβαλλοντική Αειφορία- να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη καλών εκπαιδευτικών πρακτικών για νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους- να εφαρμόσει νέες κοινωνικές πρακτικές ένταξης και προστασίας των ευάλωτων κοινοτήτων- να δραστηριοποιηθεί σε εθνικά και διεθνή προγράμματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα- να εφαρμόσει προγράμματα και στρατηγικές για την ευθυγράμμιση της Βουλγαρίας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα- να διαδώσει και να προωθήσει το ευρωπαϊκό σύστημα αξιών- να υποστηρίξει και να συνεργαστεί με παρόμοιες οργανώσεις- να συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή προγράμματα κατάρτισης, πολιτιστικές ανταλλαγές και κινητικότητα. Οι δραστηριότητες του WalkTogether αποσκοπούν επίσης στην έρευνα και δημοσίευση ενημερωτικού υλικού και στη συνεργασία με οργανισμούς, ιδρύματα και άτομα στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό.