Fondazione Pietro Barbaro

Фондация „Пиетро Барбаро“ е създадена през 2009 г. по решение на Алфредо и Джани Барбаро, членове на историческа сицилианска фамилия, която работи в сектора на морския транспорт от повече от двеста години. Фондацията тълкува и играе активна и съпътстваща роля в местното развитие, като благоприятства най-широкото и активно участие на хората и общността във формулирането и реализирането на идеи (под формата на интервенции, действия, проекти) и насърчава общото благосъстояние в Средиземноморския басейн. Фондацията също така насърчава увеличаването на културните и артистичните дейности в областта на екологичната устойчивост, както и разпространението на инициативи за културно благосъстояние. Тя провежда образователни и обучителни курсове, вдъхновени от използването на иновативни методики на преподаване, които засилват активното и съвместно учене, като обръща специално внимание и на личното благополучие и човешките взаимоотношения. Фондацията е също така социална лаборатория, която се грижи за публиката чрез своята идентичност и приобщаваща културна политика, като включва също така изследователски органи, асоциации, културни предприятия и граждани, за да увеличи приобщаването и кръга от сътрудничества, преминавайки от фаза на използване към фаза на растеж и споделяне. Фондацията има няколко инициативи за популяризиране и опазване на околната среда и морето, изследователска дейност за семейната история покрай 300-годишната история на моретата, обединена в книга, и други сътрудничества с европейски университети и морски инспекции.

Idrisi Cultura e Sviluppo

IDRISI Cultura e Sviluppo е сдружение с нестопанска цел, което включва всички елементи на социалната и културната стойност, способни да развиват образователни, обучителни, но и икономически инициативи, способни да поставят икономиката, културата и обществото на едно ниво. Една от целите на Idrisi Cultura e Sviluppo е да разработва решения, насочени към борба с явленията на нетолерантност, маргиналност и изключване, като насочва вниманието си към различни уязвими категории и извършва постоянна дейност за повишаване на осведомеността на местните публични и/или частни институции. Асоциацията разработва услуги, насочени към премахване на причините, които възпрепятстват интеграцията на уязвимите категории (напр. млади хора, NEETs, жени, LGBTIQ+ общности) в социално-икономическата структура и демократичното участие, като на първо място подкрепя образователния сектор чрез проектиране и кампании за повишаване на осведомеността, както и чрез творчески модели и практики, по-специално фотография и сценични изкуства.

Carraro Lab

Carraro LAB, основана през 1995 г. като Studio Carraro, използва активите и референциите на основателите Гуалтиеро и Роберто Караро, които работят в дигиталния сектор от 80-те години на миналия век, с международни награди и признания: от Венецианското биенале до Европейската награда на Франкфуртския панаир на книгата, от наградите Moebius до виртуалната платформа на Expo 2015. През годините Гуалтиеро и Роберто Караро са работили и чрез други дъщерни дружества и дружества, в които са инвестирали (Telecom Design / Applix), на които Carraro Lab е била доставчик. Съдържанието и приложенията на Carraro LAB варират в различни тематични сектори – от големи изложения (Венецианското биенале, Leonardo в Palazzo Reale) до големи събития (Expo 2015, Rio 2016, Fiera Milano), от потапящ маркетинг (Open Fiber, Bridgestone , Mercedes), мултимедийни енциклопедии (Omnia Deagostini е първата в Европа по продадени екземпляри), корпоративна цифрова идентичност (формат за Yellow Pages), изкуство и култура (музеи и археологически обекти), иновативна телевизия (видео интеграция за приложението TIM, Game of Thrones за Sky), до туризъм (портал Italia. it, виртуални приложения за държави и региони). След 2000 г. основните сектори на дейност стават мултимедийната и поглъщащата мрежа, с разработването на видео и виртуални портали, както и производството на произведения на DVD. Сред най-новите творения в мрежата са уеб телевизията Bit Channel, виртуалните обиколки и търсачката на новия портал Italia.it.

SEAL CYPRUS

С методите на преподаване и учене с участието на всички, SEAL CYPRUS мотивира и подкрепя младите и възрастните учащи се в придобиването на знания, умения, нагласи и ценности, необходими за формирането на устойчиво бъдеще. Изхождайки от нуждите на учащите, организацията предлага решения за „смесено“ обучение. Всъщност екипът на SEAL използва широк спектър от образователни, интерактивни и иновативни методи, за да осигури приобщаващи, открити, директни и дистанционни, неформални начини на обучение, които могат да се провеждат на работното място. SEAL CYPRUS разработва образователни програми за курсове за обучение в подкрепа на преподаватели, обучители, младежки работници, като е натрупала и богат опит в областта на стратегическите партньорства по програма „Еразъм+“. Изследователите съблюдават и прилагат високи академични стандарти, за да събират и анализират сведения за проблемите на съвременното общество. Понастоящем SEAL CYPRUS се занимава с експериментиране с онлайн образование, смесено обучение и цифрова младежка работа.

Association WalkTogether

WalkTogether е организация създадена през 2013 г. с идеята да се превърне в учебен център за преподаватели, обучители, социални работници, млади хора, възрастни и пенсионери. Общата цел на WalkTogether е да предлага висококачествено неформално образование на възрастни и младежи, като обхваща трите основни области на неформалното образование: социокултурно образование, образование за личностно развитие и професионално обучение. Организацията е основана от група активисти и обучители, които желаят да допринесат за изграждането на отговорно и осъзнато общество в България. Основната цел на WalkTogether е включването на по-широк кръг граждани в курсове по гражданско образование в пълно съответствие с европейската култура и политики. В детайли WalkTogether преследва следните цели: насърчаване на гражданското участие и активното включване на младите хора в образователните процеси, ориентирани и към екологична устойчивост; насърчаване на международното сътрудничество за развитие на добри образователни практики за младежи, възрастни и пенсионери; прилагане на нови социални практики за интеграция и защита на уязвими общности; работа в национални и международни програми, свързани с правата на човека и екологичните проблеми; изпълнение на програми и стратегии за привеждане на България в съответствие с европейските стандарти; разпространение и популяризиране на европейската ценностна система; подкрепа и сътрудничество със сходни организации; участие в национални и международни програми за обучение, културен обмен и мобилност. Дейността на WalkTogether е насочена и към проучване и публикуване на информационни материали и сътрудничество с организации, институции и отделни лица в България и чужбина.