Η ψηφιακή εμβάπτιση του έργου ECHO είναι ένας εικονικός χώρος που αποτελείται από διάφορες σελίδες, αφιερωμένες σε θέματα βιωσιμότητας και στα αποτελέσματα του έργου, φιλοξενώντας επίσης περιεχόμενο πολυμέσων και διεπιστημονικούς συνδέσμους. Κάθε ψηφιακή αίθουσα θα έχει μια συγκεκριμένη γνωστική σκηνογραφία: Τρισδιάστατα μοντέλα, βίντεο, κείμενα, εικόνες, που σχετίζονται με το θέμα. Η Πλατφόρμα θεωρείται πρώτα απ’ όλα χρήσιμο εργαλείο για την ενσωμάτωση και την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού, εξασφαλίζοντάς του ένα τεράστιο σύνολο εργαλείων και αναφορών χρήσιμων για τη διευκόλυνση της εισαγωγής θεμάτων Περιβαλλοντικής Αειφορίας στο πρόγραμμα σπουδών. Η διαδραστική και ελκυστική φυσιογνωμία της Πλατφόρμας την καθιστά επίσης ιδιαίτερα χρήσιμη από ένα ευρύτερο μαθησιακό κοινό. Αρκετές σελιδες θα σχεδιαστούν ειδικά σε σχέση με τα αποτελέσματα του Έργου και θα επανασχεδιαστούν εικονικά και με έναν καθηλωτικό-διαδραστικό τρόπο.