Насоките за интегриране на екологичната устойчивост в европейското образование са първият резултат от ECHO, чиято цел е да се анализира качеството и последователността на интегрирането на въпросите на екологичната устойчивост (екологично образование – ЕО) в учебните програми в страните партньори и, по-общо, в Европа, като се подчертаят приликите и разликите. Този резултат очертава и полезна, ангажираща методика за преподавателите, която да улесни гореспоменатата интеграция. Това изследване ще бъде придружено и от инструмент, специално предназначен за преподавателите, основан на картографската метафора: „картата на преподавателя