Изложба – ECHO ще бъде полупостоянна изложба в Палермо (Италия), в изложбената зала на фондация „Пиетро Барбаро“: Palazzo Trinacria, историческа сграда в сърцето на квартал Калса. Изложбата е замислена като образователно пространство, ориентирано към бъдещето, с голямо въздействие, което съчетава творчество и знания в областта на образованието за устойчиво развитие на околната среда чрез прякото участие на италианската и европейската образователна общност. Изложбата ще бъде замислена като момент на преживяване, опосредстван от потапящи инсталации, целящи задълбочаване на знанията за устойчивостта на околната среда, както и укрепване на човешките, релационните и емоционалните умения.