Цифровото потапяне в проекта ECHO е виртуално пространство, съставено от няколко сцени, посветени на въпросите на устойчивото развитие и резултатите от проекта, в което има и мултимедийно съдържание и интердисциплинарни връзки. Всяка цифрова стая ще има специфична познавателна сценография: 3D модели, видеоклипове, текстове, изображения, свързани с темата. Платформата е замислена преди всичко като полезен инструмент за интегриране и разширяване на възможностите на преподавателя, като му гарантира огромен набор от инструменти и препратки, полезни за улесняване на въвеждането на темите за екологична устойчивост в учебната програма. Интерактивната и атрактивна физиономия на Платформата също така я прави много използваема от по-широка учебна аудитория. Няколко сцени ще бъдат разработени специално във връзка с резултатите от проекта, преработени виртуално и по потапящо-интерактивен начин.